Beeldende interviews

Een goed interview schetst een boeiend beeld van een persoon – bekend of onbekend. Herinneringen en toekomstplannen, dromen en drijfveren, wapenfeiten en ideeën: een interview kan heel wat kanten op. Welke, dat hangt af van de opdrachtgever, de geïnterviewde en het doel van het gesprek.

 

Interviewen is mensenwerk

Een succesvol vraaggesprek vergt een gedegen voorbereiding. Wie is de geïnterviewde, wat is het thema of de invalshoek?
Tijdens het gesprek komt het er op aan: de juiste vragen stellen, goed luisteren, de rode draad bewaken en steeds in je achterhoofd houden wat je doelgroep leuk of boeiend zal vinden. Wat wil de lezer lezen?
Na het gesprek begint het schriftelijke spel met taal: uit een wirwar van aantekeningen of opnames een mooi verhaal scheppen.

 

Een persoonlijk verhaal

Interviews maken magazines, gidsen en websites levendig. Logisch, want het zijn persoonlijke verhalen. Een goed interview opent een deur naar een nieuwe wereld. Dat nodigt uit tot verder lezen.

 

Interviews door De Taaltaxi